Prenumerata

Chcesz otrzymywać aktualne informacje podaj swój e-mail:

Logowanie

Wpisz poniżej dane do logowania lub zarejestruj się

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez SITK RP Oddział w Łodzi

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE z 4.5.2016, L 119/1), tj. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, zwane dalej RODO:

 1. Administratorem powierzanych przeze mnie danych osobowych jest Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Łodzi, zwane dalej SITK RP Oddział w Łodzi, z siedzibą w Łodzi przy Placu Komuny Paryskiej 5a,
 2. w sprawach przetwarzania danych osobowych można się kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej: lodz@sitkrp.org.pl (w temacie wpisując RODO) oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Łodzi, Plac Komuny Paryskiej 5a, 90-007 Łódź,
 3. pozyskane ode mnie dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do:
 1. realizacji działalności statutowej i ustawowej SITK Oddział w Łodzi,
 2. wykonywania przez SITK Oddział w Łodzi umów, których jestem lub mogę być stroną,
 3.  świadczenia przez SITK Oddział w Łodzi na moją rzecz usług,
 4. wypełniania przez SITK Oddział w Łodzi obowiązku prawnego,
 1. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celu ich przetwarzania - odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości członkostwa w SITK Oddział w Łodzi,
 2. dane nie będą poddawane profilowaniu,
 3. dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, biurem rachunkowym, biurem podróży),
 4. dane osobowe będą przechowywane przez czas prowadzenia działalności przez SITK Oddział w Łodzi, chyba że wcześniej zażądam usunięcia swoich danych (wówczas moje dane będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń),
 5. powierzającemu dane osobowe przysługuje m.in. prawo do:
  1. dostępu do ich treści,
  2. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  3. uzyskania kopii z dokumentów zawierających powierzone dane osobowe w ustalonym wspólnie wskazanym miejscu oraz wskazania nieaktualnych lub złych danych do poprawienia.

   Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE z 4.5.2016, L 119/1), tj. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, zwane dalej RODO:

  4. Administratorem powierzanych przeze mnie danych osobowych jest Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Łodzi, zwane dalej SITK RP Oddział w Łodzi, z siedzibą w Łodzi przy Placu Komuny Paryskiej 5a,
  5. w sprawach przetwarzania danych osobowych można się kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej: lodz@sitkrp.org.pl (w temacie wpisując RODO) oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Łodzi, Plac Komuny Paryskiej 5a, 90-007 Łódź,
  6. pozyskane ode mnie dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do:
  7. realizacji działalności statutowej i ustawowej SITK Oddział w Łodzi,
  8. wykonywania przez SITK Oddział w Łodzi umów, których jestem lub mogę być stroną,
  9.  świadczenia przez SITK Oddział w Łodzi na moją rzecz usług,
  10. wypełniania przez SITK Oddział w Łodzi obowiązku prawnego,
  11. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celu ich przetwarzania - odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości członkostwa w SITK Oddział w Łodzi,
  12. dane nie będą poddawane profilowaniu,
  13. dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, biurem rachunkowym, biurem podróży),
  14. dane osobowe będą przechowywane przez czas prowadzenia działalności przez SITK Oddział w Łodzi, chyba że wcześniej zażądam usunięcia swoich danych (wówczas moje dane będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń),
  15. powierzającemu dane osobowe przysługuje m.in. prawo do:
   1. dostępu do ich treści,
   2. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
   3. uzyskania kopii z dokumentów zawierających powierzone dane osobowe w ustalonym wspólnie wskazanym miejscu oraz wskazania nieaktualnych lub złych danych do poprawienia.

ARCHIWUM
2016
Kontakt
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Łodzi
pl. Komuny Paryskiej 5a
piętro 4, pokój nr. 405
90-950 Łódź
kom. 728 211 326, kom. 606 471 414
e-mail: lodz@sitkrp.org.pl
© 2016 - Wszelkie prawa zastrzeżone SITK